top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Les dades personals que obtinguem seran tractades per Nayox 2000, S.L. la informació de contacte es detalla a continuació:

Denominació Social: Nayox 2000, S.L.

Direcció: C / Pere Cabrera 18, 25001 Lleida

Correu electrònic: protecciondatos@nayox.com

Aquestes dades personals es tractaran per poder atendre les peticions que realitzi mitjançant la pàgina web, així com, si així ens ho demana o ho autoritza pel que fa a les cookies que instal·lem [1], per adaptar la pàgina web a les seves necessitats. Així mateix, i, si així ho consenteix de forma expressa, se li enviaran comunicacions comercials tant de l'empresa com de les altres empreses del seu grup, per informar-lo, fins i tot per mitjans electrònics i / o telemàtics, sobre la nostra empresa, serveis i novetats que puguin ser del seu interès.

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessaris, útils i pertinents. Un cop finalitzada la relació, les dades es conservaran només als efectes de i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguin d'aplicació. No es prendran decisions automatitzades sobre els mateixos, i el tractament tindrà lloc dins de la Unió Europea. Només tindran accés als mateixos aquells tercers als quals la societat estigui legalment obligada a facilitar-los, a les empreses a les quals s'hagi encomanat serveis de gestió interna de l'empresa i, si així ho autoritza, a les empreses del grup per a finalitats promocionals .

Així mateix, es podran exercir en els termes especificats en la normativa de protecció de dades dels drets, entre altres, d'accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, o revocació del consentiment, mitjançant l'enviament d'una comunicació postal a l'adreça indicada anteriorment o electrònica a protecciondatos@nayox.com. En qualsevol cas, l'afectat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

bottom of page